Дигитален печат

най-добрите цени за малки бройки печат

ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Дигиталният печат е най-подходящ за малки тиражи. Той позволява отпечатването на малки тиражи, дори единични бройки за много кратки срокове, като практически няма компромис в качеството. Лазерният дигитален печат има възможност да печата  само до формат А3+. Като в нашия случай размерът е 33х48 см., от които печатаемата част е 32х47 см.