Директен печат CD/ DVD

Дискът е основна част от фирмената кореспонденция и е много подходящ рекламен носител. CD или DVD, напечатано с Вашето лого или рекламна визия, е много ефективно и впечатляващо.